Oddział 3-4 latków "Krasnale"

Oddział 3-4 -latków “Krasnale”

Wychowawcy:

lic. Dorota Zych Witowska  

mgr Edyta Klimek