Oddział 0 A - "Jeżyki"


 

Oddział 0 A – “Jeżyki”

Wychowawcy:

mgr Kornelia Pitaś

mgr Karolina Cebula

 

 

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej