Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w brzesku(3)-1