Przedszkolny Konkurs Ekologiczny

Regulamin konkursu „ MOJA EKO – ZABAWKA” 2022

Zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno – technicznym pt.

„Moja Eko – zabawka”

Cele konkursu:

  • rozwijanie myślenia kreatywnego oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci,
  • wdrażanie do ochrony środowiska,
  • pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
  • poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria: dzieci 3 – 4 letnie

– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:

Zaprojektowanie i wykonanie Eko zabawki (praca przestrzenna) z materiałów ekologicznych, z surowców wtórnych.

Wymiar pracy max  30×40 cm.

Każda EKO- ZABAWKA musi posiadać nazwę.

Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.

Do każdej pracy musi być dołączona metryczka stanowiąca załącznik niniejszego regulaminu.

Terminy:

Termin dostarczenia  prac  – do 19 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia 2022 r.

 Kryteria oceny:

  • materiały, które zostały użyte do konstrukcji zabawki,
  • kreatywność wykonanej zabawki,
  • wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie EKO-ZABAWKI,
  • oryginalność nazwy – EKO- ZABAWKI

Dodatkowe ustalenia konkursowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego.

Przekazanie pracy organizatorom konkursu, uważa się za wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć, informacji rozstrzygających konkurs na stronie internetowej szkoły.

Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla wszystkich dzieci.

Organizator: Monika Nowicka

 

 

Załącznik – metryczka

MOJA EKO-ZABAWKA – METRYCZKA
IMIĘ  I NAZWISKO 
GRUPA 
KATEGORIA WIEKOWA 
NAZWA EKO-ZABAWKI