Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy

serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania

za pracę na rzecz kształcenia i wychowania uczniów wszystkim nauczycielom i wychowawcom

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku.

To dzięki Wam uczniowie oswajają otaczający świat,

uczą się go zrozumieć i znajdować w nim swoje miejsce.

Dziękujemy za zaangażowanie w staranie o dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Wszystkim Pracownikom

składamy najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności .

Dyrekcja

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Brzesku