Projekt "Świat przyrody w oczach dziecka"

W roku szkolnym 2021/22 grupa Biedronki będzie brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym dla przedszkoli „Świat przyrody w oczach dziecka”.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć już od najmłodszych lat, ponieważ podstawy prawidłowych zachowań człowiek zdobywa w dzieciństwie i w młodości. Dzieje się tak dlatego, gdyż jest on wtedy wrażliwy na wszystko, co go otacza. Przyroda staje się niezwykle bogatym źródłem przeżyć, wrażeń i doznań.

Bezpośrednie obcowanie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

Projekt zakłada wprowadzenie dzieci w świat najbliższego mu środowiska przyrodniczego.

Cel główny: rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce i przyrodzie.

Cele szczegółowe;

– zbliżenie i zainteresowanie światem przyrody,

– dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody,

– doskonalenie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

– kształtowanie prawidłowej relacji małego człowieka z przyrodą,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności o odpowiednią jakość życia na naszej planecie,

– wprowadzanie w świat uniwersalnych wartości

Projekt “Oto Hałabała, zna go Polska cała”
Projekt “Świat przyrody w oczach dziecka”