II edycja Ogólnopolskiego Programu Umuzykalnienia dla Przedszkoli Rosnę Śpiewająco Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT

W roku szkolnym 2021/2022 grupa Sówki będzie brała udział w Ogólnopolskim Programie Umuzykalnienia dla Przedszkoli “Rosnę Śpiewająco” pod hasłem “Z muzyką przez świat”

Projekt polega na wdrożeniu przez nauczyciela i realizacji przez grupę przedszkolną zadań z zakresu umuzykalnienia opartych na aktywnościach takich jak:
– śpiew
– ruch
– zabawy ruchowe
– taniec
– gra na instrumentach perkusyjnych
– ćwiczenia rytmiczne
– ćwiczenia słuchowe
– aktywne słuchanie muzyki
– łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką.

CELE i korzyści z udziału w Ogólnopolskim Programie Umuzykalnienia dla Przedszkoli “Rosnę Śpiewająco” II edycja Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT

– umuzykalnienie dzieci niesie ze sobą ogrom korzyści dla ich rozwoju takich jak: pewność siebie, otwartość, integracja z rówieśnikami, lepsza pamięć, koncentracja, swoboda komunikacji,wiele typów synchronizacji (jak np. słuchowo-ruchowa), wzmacnianie uważności, pomoc w nauce języków, radzenie sobie z emocjami, kształtowanie wrażliwości na piękno.
– Okres w którym dzieci są szczególnie otwarte na wszelakie korzyści płynące z kontaktu z muzyką upływa około 6 roku życia. Na podstawie obserwacji i badań wiemy że lepszy jest codzienny, spontaniczny i polegający na zabawie kontakt z muzyką niż sporadyczny i w gruncie rzeczy bierny – jak np. okazjonalny udział małego dziecka w koncercie symfonicznym.
– Przedszkole jest idealnym środowiskiem dla powszechnego umuzykalniania dzieci, a nauczyciel edukacji przedszkolnej który lubi muzykę – może stać się idealnym współkompanem muzycznych zabaw.