Realizacja projektu ZDROWO i KOLOROWO

     

Realizacja projektu ŻYJ ZDROWO i KOLOROWO

W kwietniu 2020/2021 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Brzesku realizował
projekt pt. „Dbaj o zdrowie – żyj zdrowo i kolorowo! Wpływ diety i aktywności fizycznej
na pamięć i koncentrację” Projekt przeznaczony był dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku.
Celem projektu było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania,
przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne oraz podniesienie świadomości prozdrowotnej
i inspirowania do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach żywieniowych już od
najmłodszych lat. Dzieci uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez
specjalistę z zakresu dietetyki.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu CAN-PACK FOOD and INDRUSTRIAL sp. z o.o.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wspierali nas przy realizacji projektu!

 

 

FOTORELACJA