Informacja dot. listy dzieci przyjętych do przedszkola

Szanowni Państwo.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 jest dostępna w sekretariacie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku, nr tel. 14/ 686 35 20