Dyżur przedszkola

Szanowni Państwo,

Przedszkole pełni dyżur dla dzieci  zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść rozporządzenia   –   D20210561