Piegowata akcja

Piegowata akcja

„PIEGOWATA AKCJA”

W poniedziałek 1 marca 2021r. przypada „Dzień Piegów”.  Pragniemy, aby to nietypowe święto zapoczątkowało w naszej szkole „Piegowatą Akcję”. Zaplanowane w ramach akcji działania będą przebiegały wielotorowo i potrwają do końca marca. Głównym jej celem jest kreowanie u dzieci postawy  otwartości na inność,  umiejętności jej zauważania i chęci poznawania, wzbudzenie szacunku dla odmienności, uznanie i akceptacja różnic indywidualnych, a w konsekwencji kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów oraz uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji. Mamy nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do przełamywania uprzedzeń wśród dzieci. Pragniemy aby uczniowie dostrzegli, że odmienność jest wartością. Że można różnić się pozytywnie. Że dzięki temu, iż się od siebie różnimy możemy się uzupełniać. Że jesteśmy różni lecz równie ważni.

  1. Pierwszym etapem akcji będą przeprowadzone zajęcia traktujące o akceptacji
    i tolerancji pt. „Jesteśmy różni lecz równie ważni”.
    Dziękujemy wychowawcom za entuzjastyczne podejście i przeprowadzenie zajęć z dziećmi.

 

  1. „Pieguski dla Oliwki” to kolejny i najważniejszy etap akcji. Do wzięcia udziału w nim pragniemy zaprosić wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z Rodzicami.

Szanowni Państwo!

Kolejny raz zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie i pomoc. Wierzymy, że i tym razem nas nie zawiedziecie.
Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do upieczenia ciasteczek-Piegusków (lub innych ulubionych wypieków), które będzie można nabyć w czasie zorganizowanego na rzecz Oliwki Kiermaszu WielkaMOC w dniach 15-20.03.2021r. (dokładne informacje na temat kiermaszu znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły).

W związku z trwającą obecnie pandemią, w czasie przygotowywania ciasteczek prosimy o szczególne przestrzeganie zasad higieny. Aby zminimalizować ilość osób mających kontakt z wypiekami, uprzejmie prosimy o własnoręczne zapakowanie upieczonych ciasteczek. Prosimy, aby w tym celu użyć przezroczystej folii/celofanu lub plastikowych pudełek jednorazowych. Dostarczone przez Państwa paczuszki zostaną poddane kikudniowej kwarantannie.

Zbiórka ciasteczek odbywać się będzie w dniach 8-12.03.2021r. Gotowe paczuszki przeznaczone na kiermasz prosimy zostawiać w specjalnie przygotowanym koszyku ustawionym przed wejściem do szatni przedszkolaków lub dostarczyć na portiernię Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku od strony ul. Królowej Jadwigi.

Organizatorzy:
Lidia Kraj (kontakt: lidia.kraj@sp2brzesko.pl)
Joanna Piotrowska-Wróbel
Barbara Opach-Cyrazy
Kornelia Zaleśna
Maria Pabian