REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na rok 2021/2022

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać

od 1 do 15 marca 2021r .

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00

lub przesłać na adres e-mail: zespol.brzesko@brzesko.pl

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym2021/2022 można składać u wychowawców poszczególnych grup w godzinach pracy przedszkola 7.00-16.00

 

Postępowanie rekrutacyjne – Postępowanie rekrutacyjne – Zarządzenie nr 32-2021 Burmistrza Brzeska

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (składana w terminie od 19 do 26 lutego br.) –Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-22

Wniosek zgłoszenia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2021-22

Wniosek zgłoszenia do oddziału zerowego na rok szkolny 2021/2022 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZERÓWKI 2021-2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (należy złożyć do 7.04.2021r. po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia)-POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2021-22