W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego 2021r.

Akcja będzie trwać  przez cały luty i marzec. Hasło przewodnie  brzmi:

 “Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

W naszej szkole za pośrednictwem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu chcemy zwrócić uwagę

na rolę użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób  z niej korzysta.

Wychowawcy  klas  przeprowadzą w swoich zespołach zajęcia  edukacyjne   na ten temat.

Uczniów zachęcamy do udziału w akcjach przygotowanych

przez Samorząd Uczniowski.