HARCERSKI DAR DLA CHORYCH

„Życie ma sens. Można odejść, poddać się, albo walczyć dalej. Wciąż upadamy, żeby na nowo powstać, czasami brak woli walki, cierpimy w samotności. Życie choć trudne jest, zawsze ma sens”.

W ramach Dnia Myśli Braterskiej harcerze z hufca Brzesko, w tym również nasz szczep drużyn ZHP im. Bohaterów Września, organizuje zbiórkę produktów, które zostaną przekazane do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Misją PP ZOL jest pomoc chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. PP ZOL udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

Szczegóły akcji, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (1 lutego) znajdziecie na plakacie. Koordynatorami przedsięwzięcia są druhna komendantka phm. Renata Rożkowicz oraz druh pwd. Marcin Gromadzki.