Projekt - Plac zabaw

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci z przedszkola i klas I-III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku.

 Miło jest nam poinformować, że przy wsparciu  Burmistrza Brzeska, projekt budowy palcu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku został złożony do  Ministerstwa Rozwoju w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i obecnie jest poddany weryfikacji.

Projekt został sfinansowany przez rodziców i nauczycieli ZSP,  którzy zorganizowali w ubiegłym roku aukcję i Bal Charytatywny pn. BO JESTEŚMY, właśnie w tym celu. Załączony projekt placu zabaw uwzględnia część do gier sportowych, ćwiczeń ruchowych, obszar z urządzeniami oraz ścieżką rekreacyjno-zdrowotną dla dzieci niepełnosprawnych, co przy funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych w szkole  jest niezwykle istotne zwłaszcza
w  rewalidacji ruchowej naszych podopiecznych. Inicjatywa przewiduje wspólną zabawę bez barier i ograniczeń dla całej społeczności z poziomu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wieku od 3 do 10 lat. Plac zabaw będzie połączony z wybudowanym już ogrodem sensorycznym pn. TAJEMNICZY OGRÓD, którego wsparcia podjęła się Fundacja CAN-PACK S.A. oraz wolontariusze z firmy, nauczyciele i rodzice. Plac zabaw wraz ogrodem sensorycznym będzie stanowił niepowtarzalny kompleks wypoczynkowo-rekreacyjno-edukacyjny, z miejscem do prowadzenia tzw. zielonych lekcji na zewnątrz budynku, co jest również przygotowaniem do wychowania ekologicznego i będzie inwestycją w wychowanie świadomych mieszkańców naszej Gminy. Załączona dokumentacja zawiera również pozwolenie na budowę uzyskane w marcu br.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Elementy projektowane

Urządzenia zlokalizowane są na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o powierzchni: 646,60 m2.

Projektowany plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy:

  • strefę zabawową,
  • strefę rekreacyjną,

W strefie zabawowej znajdują się urządzenia plenerowe natomiast w strefie rekreacyjnej na nawierzchni bezpiecznej zostaną namalowane zestawy do

zabaw tj; skok w dal, bieg, rzut do tarczy, klasy (elementy malowane).

Plac zabaw od strony zachodniej zostanie ograniczony projektowanym ogrodzeniem drewnianym – sztachetowym.

Projektuje się również nowe nasadzenia w postaci drzew i krzewów niskich płożących.

Infrastruktura techniczna:

Projektowane urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz obiekty małej architektury nie kolidują z sieciami infrastruktury technicznej. Istniejące studzienki kanalizacyjne zostaną pokryte materiałem bezpiecznym poliuretanowym.

Komunikacja – ścieżki piesze

Projektuje się ścieżkę pieszą (o szerokości 1,50m) jako betonowane z kostki betonowej, bez fazy – kostka bezfazowa.

Kolorystyka nawierzchni w kolorze szarym. Obrzeże betonowe na podsypce cementowej w kolorze szarym.

W północnej części terenu inwestycji projektuje się chodnik z kostki betonowej o następujących warstwach:

  • kostka betonowa w kolorze szarym , kostka bez fazowa- 6cm
  • podsypka cementowo -piaskowa- 3cm

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna placu zabaw

Na części placu zabaw projektuje się nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi jako nawierzchnia bezpieczna syntetyczna.