INFORMACJA

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obsługę księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brzesku przejęło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku.

Zostało wprowadzone naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie dzieci.  Termin płatności zgodnie z umową upływa 15 dnia każdego miesiąca. Od dnia następnego będą naliczane ustawowe odsetki, zgodnie z podpisaną przez Państwa umową.

Prosimy o terminowe wpłaty,  zgodne co do jednego grosza z wystawionym rachunkiem za żywienie.  W przypadku nadpłaty będziemy zmuszeni zwrócić Państwu nadpłaconą kwotę. Wiąże się się to  z każdorazowym wypełnieniem i dostarczeniem przez Rodzica wniosku o zwrot nadpłaconych środków.

Nie ma możliwości odliczenia odsetek z nadpłat. Czyli jeżeli Państwo wpłaciliście większą kwotę niż na otrzymanym rachunku /a zrobiliście to po terminie/ to musimy zwrócić nadpłatę i dodatkowo /osobno / naliczyć odsetki do zapłaty.