Szanowni Rodzice

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, proszę o zgłaszanie obecności w przedszkolu TYLKO tych dzieci, których rodzice PILNIE potrzebują takiej opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy przedszkola w razie stwierdzenia wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 oraz dalszej realizacji zajęć na odległość,   przedszkole pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00.  Od 26 maja br. Istnieje możliwość opieki w godzinach 7.00-16.00 dla dzieci rodziców pracujących. Dzieci otrzymują dwa posiłki tj. śniadanie i obiad oraz wodę butelkowaną.

Dzieci można zgłaszać telefonicznie  do sekretariatu  ZSP w Brzesku  pod  nr tel. 14 68 63 530 lub drogą e-mail na adres zespol.brzesko@brzesko.pl  -w tytule: ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA – ( prosimy o scan/zdjęcie  wypełnionego oświadczenia).

Rodzice dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i dostarczenia oryginału bezpośrednio  w dniu przyprowadzenia dziecka.

 Termin zgłaszania dzieci – do czwartku  każdego tygodnia.

oświadczenie – do wypełnienia

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROCEDURY