Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, proszę o zgłaszanie obecności w przedszkolu TYLKO tych dzieci, których rodzice PILNIE potrzebują takiej opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy przedszkola w razie stwierdzenia wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 oraz dalszej realizacji zajęć na odległość,   przedszkole pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Dzieci otrzymują dwa posiłki tj. śniadanie i obiad oraz wodę butelkowaną.

Dzieci można zgłaszać telefonicznie pod  nr tel. 14 68 63 530 lub drogą e-mail na adres zespol.brzesko@brzesko.pl  (w tytule: ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA)

 Termin zgłaszania – do czwartku 21.05.2020 r.

Rodzice dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i dostarczenia go bezpośrednio do przedszkola do poniedziałku 18 maja do godz. 8.00.

oświadczenie – do wypełnienia

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

wytyczne_GIS_i_MZ