Zmiana organizacji pracy przedszkola od 11.05.2020r-1