SZANOWNI RODZICE

W porozumieniu z Burmistrzem Brzeska – biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo Państwa dzieci, jak również osób pracujących w przedszkolu – zapadła decyzja o wznowieniu pracy przedszkola od dnia 11 maja 2020 r.

Po dokonaniu analizy wytycznych MEN i GIS w tym zakresie, stwierdzamy, że nie ma możliwości otwarcia placówki w proponowanym przez rząd terminie. Nastąpi ono tylko
i wyłącznie po opracowaniu oraz wdrożeniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników oraz zapewnienie wszelkich możliwych środków ostrożności.

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, proszę o zgłaszanie obecności w przedszkolu TYLKO tych dzieci, których rodzice PILNIE potrzebują takiej opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy przedszkola w razie stwierdzenia wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 oraz dalszej realizacji zajęć na odległość,   przedszkole pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Dzieci otrzymują dwa posiłki tj. śniadanie i obiad oraz wodę butelkowaną.

Dzieci można zgłaszać telefonicznie pod  nr tel. 14 68 63 530 lub drogą e-mail na adres zespol.brzesko@brzesko.pl  (w tytule: ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA)

 Termin zgłaszania – do poniedziałku 11.05.2020 r. do godz. 8.00

Rodzice dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i dostarczenia go bezpośrednio do przedszkola do 11 maja do godz. 8.00.

Ze względu na konieczność utrzymania stałych grup, dzieci będą przyjmowane
w cyklu tygodniowym. Nie będzie więc możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki.

Rodzicowi dziecka do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020 r.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi rodziców.

oświadczenie – do wypełnienia

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

wytyczne_GIS_i_MZ