Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci z oddziałów zerowych są dostępne do odbioru –  przez rodzica/opiekuna prawnego –  w sekretariacie szkoły. Dokumenty można odbierać od 27 kwietnia br. Prosimy o przestrzeganie przepisów państwowych  związanych z bezpieczeństwem podczas  stanu epidemicznego.