Wakacyjny dyżur w PSP nr 2 w Brzesku

Rodzice /opiekunowie prawni, którzy zgłosili dziecko na wakacyjny dyżur w PSP nr 2 w Brzesku w okresie 16-27 lipca 2018r. (przedszkole) proszeni są o zgłaszanie się do intendenta szkoły w celu wypełnienia karty zgłoszenia, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za przedszkole. Przypominamy, że na dyżur przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców.