OGŁOSZENIE

 

Informacje o  kandydatach  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku na rok 2019/2020 można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 

Potwierdzenie woli

Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku
na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 1 marca 2019r.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 21/2019 
z dnia 30 stycznia 2019 r. w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 21-28 lutego 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Deklaracje należy pobrać i złożyć u wychowawców poszczególnych grup w w/w terminie. Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Ilość wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zostanie podana w dniu 28 lutego 2019r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w terminie od 1 do 15 marca 2019r. 
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Brzeska w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Wniosek o przyjecie kandydata do przedszkola

Wniosek o przyjecie kandydata do zerówki