SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W PRZEDSZKOLU

Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami odbędzie się 1. marca 2018 r. o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej.
1. Spotkanie z dyrekcją szkoły – sprawy organizacyjno-informacyjne.
2. “Rodzic jako przywódca “stada” – szczęśliwego “stada”” poprowadzi Krystian Sroka – dyrektor PCE w Brzesku.
3. Spotkania z nauczycielami w salach.