Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku 
na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 1 marca 2019r.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 21-28 lutego 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Deklaracje należy pobrać i złożyć u wychowawców poszczególnych grup w w/w terminie. Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Ilość wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zostanie podana w dniu 28 lutego 2019r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w terminie od 1 do 15 marca 2019r. 

REKRUTACJA-1

 

⇓  Aktualności z rekrutacji  

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na rok 2021/2022
REKRUTACJA
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
OGŁOSZENIE