Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3-4 lata)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.

 

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH (5-6 lat)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.