Oddział 3-latków "Pszczółki"

 

Oddział 3-latków “Pszczółki”

Wychowawcy:

mgr Kinga Bogusz

mgr Maria Put

 

 

 

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu