Oddział 3/4-latków

Oddział 3-4 latków “JEŻYKI”

Wychowawcy:

mgr Natalia Mikołajek

mgr Marta Klimek

Pomoc nauczyciela:

Ewa Wadycka

⇓ Najnowsze aktualności na stronie Facebookowej tutaj