Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w brzesku-1