REKRUTACJA - informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz o przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku na rok szkolny 2022/2023 jest dostępna w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku oraz w budynku przedszkola.

Informacje można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie ZSP  w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 nr tel. 14/ 686-35-20.

Termin składania potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w sekretariacie ZSP do 8 kwietnia 2022r. W przypadku niedopełnienia w/w formalności zakwalifikowany kandydat nie zostanie przyjęty do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2022-23

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2022-23

UWAGA!

Listy kandydatów zakwalifikowanych i  przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 są dostępne w sekretariacie ZSP oraz w wywieszone budynku przedszkola.