Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2022/2023

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy  18 a 25 lutego 2022r. Deklaracje proszę składać u wychowawców poszczególnych grup.

2. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, które odbywa się na wniosek rodziców(opiekunów prawnych) w oparciu o kryteria zawarte w zarządzeniu 25.2022 Burmistrza Brzeska.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od 28 lutego  do 14 marca 2022r . w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.00  lub przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail:zespol.brzesko@brzesko.pl

INFORMACJE:

Postępowanie rekrutacyjne –Zarządzenie 25.2022 Burmistrza Brzeska w sprawie postępowania rekrutacyjnego

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Pobierz – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022-23

Wniosek zgłoszenia do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2022-23

Wniosek zgłoszenia do oddziału zerowego na rok szkolny 2022/2023 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZERÓWKI 2022-2023

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2022-23