Innowacja Pedagogiczna "Logorytmiczne poranki z elementami terapii ręki"

W grupie “Sówek” od września 2021 do czerwca 2022 realizowana będzie opracowana przez wychowawcę, a zarazem logopedę – Monikę Nowicką innowacja pedagogiczna “Logorytmiczne poranki z elementami terapii ręki”. 

Umiejętność komunikowania się jest bardzo ważna w rozwoju człowieka. Poprzez werbalne komunikowanie się z otoczeniem możemy poznawać otaczający nas świat. Dziecko zadaje pytania, dyskutuje, zaspokaja swoją ciekawość. Dorośli z kolei tłumaczą, opowiadają, dzielą się swoimi doświadczeniami. Każdy człowiek po narodzeniu posiada pewne predyspozycje, które umożliwiają mu w przeciągu kilku lat życia zdobycie umiejętności wypowiadania i rozumienia słów. Jednak, by się tak stało jego mózg i narządy mowne, muszą być gotowe do wykonywania tej funkcji. Dziecko uczy się mowy od osób otaczających je. Poznaje słowa, uczy się sposobów ich wypowiadania, aby w końcu zdobyć umiejętność łączenia słów w zdania, które stanowią system słownego porozumiewania się z otoczeniem. Aby mowa była prawidłowa niezbędne jest funkcjonowanie wszystkich układów anatomiczno-czynnościowych tj: układ oddechowy, układ fonacyjny, układ artykulacyjny, a także ośrodki w korze mózgowej. Zaburzenia mowy lub opóźnienia w jej rozwoju pociągają za sobą szereg trudności, m.in. problemy z nauką czytania i pisania, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, co stwarza przeszkodę w kontakcie społecznym.

Innowacja ta ma na celu wspomóc rodziców, aby rozwój ich dzieci, w tym rozwój mowy przebiegał prawidłowo. Czas, kiedy dziecko przebywa w przedszkolu jest idealny na wspieranie tych właśnie umiejętności ponieważ przed podjęciem nauki szkolnej dziecko powinno osiągnąć pełny rozwój mowy. Zatem ważne i cenne są wszystkie działania, które będą wspierać osoby pracujące na co dzień z dzieckiem, tak by pomóc mu opanować prawidłową wymowę, a co za tym idzie wychować je do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Profilaktyka logopedyczna nie może zastępować indywidualnej diagnozy i terapii logopedycznej dlatego też w ramach zajęć grupowych szczególne znaczenie będą miały ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające sprawność motoryczną dzieci, a ponadto ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy, praca nad prawidłowym oddechem, ćwiczenia fonacyjne, słuchowe, które można wykonywać z całą grupą i są one uniwersalne dla wszystkich wad wymowy. Systematyczne zajęcia, uzupełnione o pracę rodzica z dzieckiem w domu mogą przynieść wymierne skutki. Zajęcia takie często prowadzą do usunięcia prostych wad wymowy, korygują niedbałą i mało wyrazistą mowę, ponieważ dziecko uczy się panowania nad ruchami narządów mowy, a także poprawia się kinestezja artykulacyjna.

Biorąc pod uwagę fakt, że ośrodki mowy są mocno skorelowane z gestami, a więc motoryką, dlatego też w ramach programu logopedycznego wprowadzane będą również elementy terapii ręki. Tak by w sposób holistyczny wpływać na rozwój wychowanków.