DYŻUR WAKACYJNY 16-31.08.2021 r. INFORMACJE Dla RODZICÓW

Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w terminie od 16 do 31 sierpnia 2021r.

Rodzice, którzy zapisali dzieci na dyżur wakacyjny zobowiązani są złożyć WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA wraz z  dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie dyżuru wakacyjnego do dnia 30 czerwca 2021r.

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO  – INFORMACJE

Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli publicznych w 2021r.(1) – pobierz

Regulamin dyżuru wakacyjnego 16-31.08.2021r. – pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na dyżur wakacyjny 16-31 .08.2021r. – do pobrania  (należy złożyć w sekretariacie ZSP w Brzesku do 9 lipca 2021r.)

Porozumienie w sprawie świadczenia usług opiekuńczo-wychowaczych i dydaktycznych – dyżur wakacyjny 2021 – do pobrania  (należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie ZSP w Brzesku do 9 lipca 2021r.

Opłaty za świadczenia przedszkola należy wnieść na dwa dni robocze przed rozpoczęciem dyżuru na rachunek bankowy:

KBS 22 8591 0007 3100 0901 1050 0005

Dokonując wpłaty należy podać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz liczbę dni za, które jest wnoszona opłata.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt w sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego tel. 14/686-35-20

UWAGA! Dokumenty, które należy złożyć do przedszkoli dyżurujących znajdują się na stronie internetowej poszczególnych przedszkoli:

http://pp2jadowniki.szkolnastrona.pl/index.php

https://www.przedszkole4.bwi.pl/

http://www.przedszkole9brzesko.pl/