REKRUTACJA - informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

Szanowni Państwo!

Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną przesłane do Państwa indywidualnie na adresy mailowe podane we wniosku rekrutacyjnym. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola są dostępne w sekretariacie szkoły  nr telefonu 14  686 35 20.

W celu dokonania formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, rodzice/opiekunowie prawni kandydata/ów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, proszeni są o wypełnienie i podpisanie  załączonego dokumentu „potwierdzenia woli” i odesłanie na adres mailowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego:  zespol.brzesko@brzesko.pl , najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021r.  W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola we wskazanym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty.  Dokument można przesłać również pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko z dopiskiem „ Rekrutacja – Przedszkole”.

Potwierdzenie woli do pobrania –POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2021-22