Informacja dla rodziców oddziałów zerowych _0a_ i _0b_-1