REKRUTACJA

Szanowni Państwo!

Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostaną przesłane do Państwa indywidualnie na adresy mailowe podane we wniosku rekrutacyjnym.