RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku pełni radca prawny Pani Małgorzata Domagała, z którą można kontaktować się pod numerem telefonu 602363561 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: iod-domagala@poczta.okay.pl.