Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Przypominamy, że do 11 kwietnia br. (środa) należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej można pobrać druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. Druk dostępny jest również w sekretariacie szkoły. Potwierdzenie woli podpisują oboje rodzice/ opiekunowie dziecka.

 

Druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola